Salgs- og leveringsvilkår

Generelt

Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg av varer og tjenester fra Morten Håkonsen Knivmaker til kunde, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Personvern

Morten Håkonsen Knivmaker lagrer navn, adresse, telefonnummer og e-post samt ordrehistorikk. På forespørsel vil personlige data slettes og kjøps-historikk bli anonymisert.

Force Majeure

Morten Håkonsen Knivmaker kan ikke ta ansvar for konsekvenser forårsaket av elementer utenfor selskapets planleggingsmessige kontroll, som naturkatastrofer, krig etc.

Parter

Selger er: Morten Håkonsen Knivmaker, Org.nr.MVA 994 841 092, e-post: post@mhkniv.no
Kjøper er: den person / firma som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Bestillings- og avtaleprosess

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt av kjøper. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail.
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift – frakt tilkommer.

Betaling

Nettbestillinger forhåndsbetales med Vipps, bankoverføring (betales til angitt konto før sending) eller Paypal.

Levering og forsinkelse

Varene sendes som Norgespakke eller brev.
Salg til skoler og institusjoner skjer mot netto pr. 30 dag.
Restordre sendes fraktfritt.

Avgift relatert til frakt følger Postens satser for brev og Norgespakke.
Ved oppkravspakker kommer Postens oppkravsgebyr i tillegg.
Ved varer tyngre enn 10kg vil det bli sendt en egen faktura på frakttillegg.
Dette gjelder stort sett maskiner og vil stå i beskrivelse.

Ved frakt til Svalbard vil det bli sendt egen faktura for frakttillegg.

Dokumentasjon ved retur

Alle forsendelser til Morten Håkonsen Knivmaker vedrørende returer, må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig pakkseddel/fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. For privatpersoner må kontonummer vedlegges for kreditering, firma får tilsendt kreditnota.

Dersom du skulle ha spørsmål til forhold knyttet til retur, ta kontakt via e-post: post@mhkniv.no eller telefon 997 97 996 (Man-Fre 10:00 – 16:00).

Angrerett (privatpersoner)

Morten Håkonsen Knivmaker følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Angreretten forutsetter at du senest 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den og i original emballasje, sammen med med opplysninger om kjøper og produkt.

Spesialbestilte varer tas IKKE i retur.

Reklamasjon, Lov om Kjøp

Alle varer selges med 2 års reklamasjons rett på alle varer ref. Lov om kjøp (kjøpsloven).

Kjøperen taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den, gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.
Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.
Salgspant
Morten Håkonsen Knivmaker har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil hele kjøpesummen er honorert, jf. pantelovens §3-14 flg.

ORDRE UNDER 200:- EKSPEDERES IKKE.