Lynlim

 

Lynlimet er det beste alternativet for sammenliming av skaft. Den er designet for tynne fuger og limer mye bedre enn f.eks Epoxy-lim som er best på tykkere limfuger.

 

Bruk av lynlim for sammenliming av skaft:

  • Ha på Maxi-Cure (ekstra tykk lim, rosa flaske) på flatene og sett det i press.
  • Sprøyt Insta-Set (akselerator) utenpå og sammenføyningene sitter sammen umiddelbart.

 

 

Bruk av lynlim til porefylling:

Små porer:

  • Puss så du får pussestøv der du skal fylle.
  • Ha på Insta-Cure (supertynn lim, blå flaske) og sprøyt deretter med Insta-Set (akselerator) slik at limfugen blir hard og dermed lettere å bearbeide.

Større porer og huller:

  • Ha på Insta-Cure+ (gap filling, lilla flaske) der du ønsker å fylle. Kan brukes både med og uten pussestøv.
  • Sprøyt på Insta-Set (akselerator) slik at limfugen blir hard og dermed lettere å bearbeide.